تبلیغات
کانون علمی آموزشی سهند - رفتار اسید و باز
نظر شما درباره ی مطالب وبلاگ ؟
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر


مطالب و نکات کنکوری| www.4konkur92.blogfa.com 

Free PageRank Checker خرید تی شرت

ترکیبی با فرمول HXO را در نظر بگیرید. هر گاه عنصر X  بسیار الکترونگاتیو باشد، جاذبه زیادی بر الکترونهایی که با اکسیژن به اشتراک گذاشته است، دارد. چنانچه این الکترونها به سوی اتم X  کشیده شوند، اتم اکسیژن به نوبه خود الکترونهای مشترک با هیدروژن را به شدت به سوی خود می کشد. در این شرایط یون هیدروژن و به عبارتی پروتون به آسانی آزاد می شود. در این مورد HXO نقش اسید را ایفا می کند. برای مثال، هیپو کلرو اسید HOCl را در نظر بگیرید. ترکیب دو عنصر کلر و اکسیژن که هر دو الکترونگاتیوی بالایی دارند، نسبت به اکسیژن تنها، جاذبه بیشتری نسبت به الکترونهای به اشتراک گذاشته شده با هیدروژن ایجاد می کنند. در این شرایط هیدروژن به آسانی الکترون از دست می دهد.

                                                                                                             H → O – Cl

اگر عنصر X  الکترونگاتیوی نسبتاً پایینی داشته باشد، اکسیژن در صدد خواهد بود که جفت الکترون مشترک را از X  به سوی خود بکشد. در این شرایط هیدروژن متصل به اکسیژن باقی خواهد ماند. چون در این حالت، تشکیل یون هیدروکسید OH-، محتمل است، در نتیجه  HOX  نقش باز را ایفا می کند. برای مثال، در لیتیم هیدروکسید، اکسیژن به علت برخورداری از الکترونگاتیوی بالا، الکترون بیرونی لیتیم را که الکترونگاتیوی نسبتاً پایینی دارد، می گیرد. بنابر این، اکسیژن نیروی جاذبه کمتری نسبت به الکترونهای مشترک خود با هیدروژن اعمال می کند. در نتیجه یونهای لیتیم و هیدروکسید در آب تفکیک می شوند و یک باز به وجود می آورند.

                                                                                                              Li → O – H

می دانیم که نافلزها الکترونگاتیوی بالا و فلزها الکترونگاتیوی پایینی دارند. بنابر این می توان گفت که نافلزها تمایل به تشکیل اسید و فلزها تمایل به تشکیل باز دارند.

برخی مواد می توانند هم در نقش یک اسید و هم در نقش یک باز واکنش دهند. هر گاه یکی از این مواد در نقش یک پروتون دهنده باشند، در آن صورت به عنوان باز واکنش خواهند داد. و در حضور یک ماده پذیرای پروتون مانند اسید عمل می کنند. چنین ماده ای را ماده آمفوتری گویند. آب متداول ترین ماده آمفوتری است.

                      HCl        +        H2O     →     H3O+    +     Cl-

                                                       باز              دهنده پروتون

                     NH3        +       H2O    →     NH4+    +     OH-

                                                      اسید            پذیرنده پروتون

منبع: شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد 3: نوشته اسمیت، اسموت، پرایس

ترجمه: دکتر علی سیدی، مرتضی خلخالی:: مرتبط با: شیمی پیش دانشگاهی ,
:: برچسب‌ها: شیمی ,
ن : john norman
ت : دوشنبه 29 اسفند 1390